กิจกรรมสอนเสริมทักษะผู้เรียนก่อนเปิดเทอม 1/2563
ตารางการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ภาคเรียนที่1


นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ของนักเรียนชั้น ม.4

1. สแกน QR Code เพื่อพูดคุยกับคุณครูผู้ดูแล นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

QR Code เพื่อสอบถามเกี่ยวนักศึกษาวิชาทหารของนักเรียน ม.4
ภาพตัวอย่างก่อนเข้ากลุ่ม

2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) [สามารถขอได้ใน QR Code]

ตัวอย่างแบบฟอร์ม สามารถดูภาพใหญ่ได้การ กดที่รูป


ยินดีต้อนรับสู่

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
Science Mathematics Program (SMP)

จัดแสดง ภาพกิจกรรมหรือภาพเหตุการณ์ ที่โครงการห้องเรียนพิเศษได้มีส่วนร่วมหรือได้จัดทำขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้เยื่ยมชม ได้รับรู้ถึง ความสามารถ ความสนุกสนาน ของนักเรียน

ประกาศงานพิเศษ

รับสมัคร อบรม ฝึกเขียนภาษา Python ณ มจธ. รายละเอียดอยู่ด้านใน QR code

อัพเดทสถานะ 24-06-2020//13:38PM