ยินดีต้อนรับสู่

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
Science Mathematics Program (SMP)

จัดแสดง ภาพกิจกรรมหรือภาพเหตุการณ์ ที่โครงการห้องเรียนพิเศษได้มีส่วนร่วมหรือได้จัดทำขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้เยื่ยมชม ได้รับรู้ถึง ความสามารถ ความสนุกสนาน ของนักเรียน

ประกาศงานพิเศษ

รับสมัคร อบรม ฝึกเขียนภาษา Python ณ มจธ. รายละเอียดอยู่ด้านใน QR code