29 กันยายน 2563

ณ วิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎ

เข้าศึกษาปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล โดยมีคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม.ให้การต้อนรับ ใน 29 ก.ย.63 เวลา 09:00 – 15:30 ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

ดูภาพจาก Google Photo