Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2563 สวนนงนุช

ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี  วันที่ 16-17-18 ธันวาคม 2563 ดูภาพจาก Google Photoวันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photoวันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3

Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/2563 2/2563 ค่ายศูนย์พัฒนาชนบทซับใต้

ณ ค่ายศูนย์พัฒนาชนบทซับใต้ จ.นครราชสีมา วันที่ 16-17-18 ธันวาคม 2563 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3