ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

ค่ายทักษะชีวิต “ระบบนิเวศทางทะเล” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โรงแรมซีพาราไดซ์