Event, Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ค่ายทักษะชีวิต “ระบบนิเวศทางทะเล” ม.6

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ค่ายทักษะชีวิต "ระบบนิเวศทางทะเล" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงแรมซีพาราไดซ์