Time Line, ประกาศผลงาน

การแข่งขันพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : บอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys

ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน จากงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 11 - 20 สิงหาคม 2566

Time Line, ประกาศผลงาน

รางวัลกีฬาบอร์ดระดับโลก และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น

ประกาศเมื่อ 22/12/2022 ดช. พิสิษฐ์ มหัทธนจาตุภัทร คว้าสองรางวัล ได้แก่ รางวัลกีฬาบอร์ดระดับโลก และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น

Time Line, ประกาศผลงาน

ประกาศความยินดีกับรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี2564

ประกาศเมื่อ 2 มิถุนายน 2565 รายชื่อกลุ่มที่ 1 รายชื่อกลุ่มที่ 2

Time Line, ประกาศผลงาน

ประกาศงานประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ชื่อโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากผักตบชวาที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบและถ่านกัมมันต์ที่ช่วยในการชะลอการสุกและยืดอายุของกล้วยหอมทอง สาขาชีววิทยา สมาชิกในทีมนางสาวกุสุมา ศรีโกมุท (หัวหน้าทีม)นางสาวปริญญาพร บุตรเมืองนางสาวนริศา พิบูลย์วัฒนา ครูที่ปรึกษานายอรรถพล พลอยมีค่า ชื่อโครงงานการใช้เซลลูโลสจสกแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมาชิกในทีมนางสาวโสรยา กนกเวชยันต์ (หัวหน้าทีม)นางสาวภิญญดา เพียรทองนางสาวณัฐภัทร ดำเอี่ยมดี

Time Line, ประกาศผลงาน

สาวน้อยวัย 20 ปี กับแนวความคิดเรื่อง “ขยะ” สู่ระดับเวทีโลก

https://youtu.be/xPPH9nuhx5E?t=1599 สาวน้อยวัย 20 ปี กับแนวความคิดเรื่อง “ขยะ” สู่ระดับเวทีโลก ที่ผู้ใหญ่บางคนยังต้องร้องว้าวว !!สอนวิธีเปลี่ยนเศษอาหาร ,เศษขยะให้ทำเงิน แปรรูป นำมาใช้ซ้ำแบบไม่รู้จบ ชมพู่เบญญาภา แช่มช้อยศิษย์เก่าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMPโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่มาของข้อมูลวันเสาร์ ที่ 25 ก.ย.64รายการ ตีสิบเดย์ ในช่อง Youtube ทุกวันเสาร์>>> รับชมผ่าน Youtube <<<