ยินดีต้อนรับ สู่งานภาพ กิจกรรมต่างๆ ของเหล่านักเรียนที่ได้จากการ ทัศนศึกษาผ่านทาง One Day Camp , ค่ายวิชาการ , ค่ายทักษะชีวิต และ เหตุการณ์ต่างๆ


หากต้องการดูภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้ทำการ “คลิกขวา” ไปที่ “เปิดรูปภาพในแท็บใหม่”


One Day Camp ม.2

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


One Day Camp ม.5

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


One Day Camp ม.4

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ศึกษาดูงานโรงเรียนชลกันยานุกูล

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


อบรมเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


Trip Day ม.3

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่ายวิชาการ SMP

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


มุทิตาจิต ครูนริศรา มาลาธร

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


สอบ TEDT ม.ต้น

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566


One Day Trip ม.1

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


One Day Camp ม.6

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


One Day Camp ม.3

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่ายทักษะชีวิต ม.6

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่ายทักษะชีวิต ม.2

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้