ยินดีต้อนรับ สู่งานภาพ กิจกรรมต่างๆ ของเหล่านักเรียนที่ได้จากการ ทัศนศึกษาผ่านทาง One Day Camp , ค่ายวิชาการ , ค่ายทักษะชีวิต และ เหตุการณ์ต่างๆ


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย FAB-LAB วันจันทร์ 27 มิถุนายน 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่ายทักษะชีวิต “ระบบนิเวศทางทะเล” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ทัศนศึกษา อพวช. ชั้น ม.2 วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้