ยินดีต้อนรับ สู่งานภาพ กิจกรรมต่างๆ ของเหล่านักเรียนที่ได้จากการ ทัศนศึกษาผ่านทาง One Day Camp , ค่ายวิชาการ , ค่ายทักษะชีวิต และ เหตุการณ์ต่างๆ


หากต้องการดูภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้ทำการ “คลิกขวา” ไปที่ “เปิดรูปภาพในแท็บใหม่”


ทัศนศึกษา SMP Day Trip ทุกระดับชั้น

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ม.6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ม.1 ซีไลฟ์แบงคอก ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ม.3 ค่ายชะอำ ณ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ม.6 ค่ายโคราช ณ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ม.3 ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่ายทักษะชีวิต ม.5 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่าย ม.4 วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่ายทักษะชีวิต ม.1 และ ม.2 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย FAB-LAB วันจันทร์ 27 มิถุนายน 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ค่ายทักษะชีวิต “ระบบนิเวศทางทะเล” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้


ทัศนศึกษา อพวช. ชั้น ม.2 วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่นี้