ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 มัธยม ปลาย คาบ1 ม.4-1 วิชาฟิสิกส์คาบ1 ม.4-2 วิชาเคมีคาบ2 ม.4-1 วิชาเคมีคาบ2 ม.4-2 วิชาฟิสิกส์คาบ3 ม.4-2 วิชาคณิตศาสตร์คาบ4 ม.4-1 วิชาคณิตศาสตร์

ภาพการเรียน ออนไลน์/ห้องเรียน

เรียนออนไลน์ วันเสาร์ 2/2564

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 มัธยมต้น คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ2 ม.2-1 ฟิสิกส์ คาบ4 ม.3-1 ชีวะ คาบ4 ม.1-2 คณิต คาบ4 ม.2-1 เคมี คาบ4 ม.2-1 ชีวะคาบ4 ม.2-2 เคมีคาบ4 ม.3-1 ชีวะ คาบ4 ม.3-2 ฟิสิกส์ มัธยมปลาย คาบ1 ฟิสิกส์ ม.4-1คาบ4 คณิต ม.4-2คาบ4 ฟิสิกส์ ม.5คาบ2 ชีวะ ม.5คาบ3 ชีววะ ม.4-2

Time Line, ประกาศผลงาน

ประกาศงานประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ชื่อโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากผักตบชวาที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบและถ่านกัมมันต์ที่ช่วยในการชะลอการสุกและยืดอายุของกล้วยหอมทอง สาขาชีววิทยา สมาชิกในทีมนางสาวกุสุมา ศรีโกมุท (หัวหน้าทีม)นางสาวปริญญาพร บุตรเมืองนางสาวนริศา พิบูลย์วัฒนา ครูที่ปรึกษานายอรรถพล พลอยมีค่า ชื่อโครงงานการใช้เซลลูโลสจสกแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมาชิกในทีมนางสาวโสรยา กนกเวชยันต์ (หัวหน้าทีม)นางสาวภิญญดา เพียรทองนางสาวณัฐภัทร ดำเอี่ยมดี

Time Line, ประกาศผลงาน

สาวน้อยวัย 20 ปี กับแนวความคิดเรื่อง “ขยะ” สู่ระดับเวทีโลก

https://youtu.be/xPPH9nuhx5E?t=1599 สาวน้อยวัย 20 ปี กับแนวความคิดเรื่อง “ขยะ” สู่ระดับเวทีโลก ที่ผู้ใหญ่บางคนยังต้องร้องว้าวว !!สอนวิธีเปลี่ยนเศษอาหาร ,เศษขยะให้ทำเงิน แปรรูป นำมาใช้ซ้ำแบบไม่รู้จบ ชมพู่เบญญาภา แช่มช้อยศิษย์เก่าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMPโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่มาของข้อมูลวันเสาร์ ที่ 25 ก.ย.64รายการ ตีสิบเดย์ ในช่อง Youtube ทุกวันเสาร์>>> รับชมผ่าน Youtube <<<