Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2563 สวนนงนุช

ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี  วันที่ 16-17-18 ธันวาคม 2563 ดูภาพจาก Google Photoวันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photoวันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3

Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/2563 2/2563 ค่ายศูนย์พัฒนาชนบทซับใต้

ณ ค่ายศูนย์พัฒนาชนบทซับใต้ จ.นครราชสีมา วันที่ 16-17-18 ธันวาคม 2563 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3

Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

มัธยมชั้นปีที่ 3 (3/1 และ 3/2)

16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ประจวบคีรีขันธ์ ที่พัก โรงแรม ฟ้าชมคลื่น วันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3 ดูภาพจาก Google Photo

One Day Camp, Time Line

มัธยมชั้นปีที่ 5-6

7 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง สถาบันปลูกป่า ปตท. และ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร กรุงเทพฯ และ จังหวัดสมุทรปราการ ดูภาพจาก Google Photo