Event, Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ค่ายทักษะชีวิต “ระบบนิเวศทางทะเล” ม.6

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ค่ายทักษะชีวิต "ระบบนิเวศทางทะเล" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงแรมซีพาราไดซ์

Time Line, ประกาศผลงาน

ประกาศความยินดีกับรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี2564

ประกาศเมื่อ 2 มิถุนายน 2565 รายชื่อกลุ่มที่ 1 รายชื่อกลุ่มที่ 2