Time Line, ประกาศผลงาน

การแข่งขันพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : บอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys

ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน จากงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 11 - 20 สิงหาคม 2566