ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน

จากงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

11 – 20 สิงหาคม 2566