Event, Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ค่ายทักษะชีวิต “ระบบนิเวศทางทะเล” ม.6

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ค่ายทักษะชีวิต "ระบบนิเวศทางทะเล" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงแรมซีพาราไดซ์

Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2563 สวนนงนุช

ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี  วันที่ 16-17-18 ธันวาคม 2563 ดูภาพจาก Google Photoวันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photoวันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3

Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/2563 2/2563 ค่ายศูนย์พัฒนาชนบทซับใต้

ณ ค่ายศูนย์พัฒนาชนบทซับใต้ จ.นครราชสีมา วันที่ 16-17-18 ธันวาคม 2563 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3

Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

มัธยมชั้นปีที่ 3 (3/1 และ 3/2)

16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ประจวบคีรีขันธ์ ที่พัก โรงแรม ฟ้าชมคลื่น วันที่ 1 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 2 ดูภาพจาก Google Photo วันที่ 3 ดูภาพจาก Google Photo

Time Line, ค่ายทักษะชีวิต

มัธยมชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2

7-9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMPจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (SMP-Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 148 คน ดูภาพจาก Google Photo