21 กันยายน 2563

ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการเสริมประสบการณ์รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักเรียนในโครงการอีกด้วย

ดูภาพจาก Google Photo